Ukanc – DEŽELA ZLATOROGA

Naziv operacije: Projekt “Ukanc – Zlatorogova dežela – Pravljični oddih U konc’ sveta”

NAMEN:

Razširitev Zlatorogove dežele in prireditev »U konc sveta so pravljice doma« in nadgradnja z digitalnimi vsebinami vezanimi na nesnovno, naravno in kulturno dediščino, da bodo zanimive za odrasle in otroke. Obstoječe pohodniške in sprehajalne poti bomo nadgradili z digitalnimi vsebinami vezanimi na pravljice. Obiskovalce bomo vključili v kreiranje pravljičnih vsebin in sodelovanje pri izvedbi prireditev, da bi Ukanc postal zbirališče pravljičarjev.

CILJI:

 • Razvoj tematskih pravljičnih poti
 • Interaktivni zemljevid z geo lokacijami
 • Razvoj digitalnih vsebin na pravljičnih poteh
 • Digitalne vsebine za aktivnosti v naravnem okolju
 • Krepitev interesnih skupin
 • Razpršeni hotel

REZULTATI:

Pri realizaciji po principu medsektorskega sodelovanja želimo združiti lokalne prebivalce, podjetja, ponudnike namestitev in aktivnosti za sestavljanje povezane ponudbe (www.eu-skladi.si)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

 

 

APARTMAJSKE HIŠKE ALPIK

Naziv operacije: Energetska sanacija dveh turističnih objektov ALPIK

Kratek opis operacije: Na obeh objektih se je izvedla izolacija strehe, za kar se bo dosegla večja toplotna prevodnost in s tem povečala energetska učinkovitost objekta. V obeh objektih se je izvedlo prezračevanje objekta z vračanjem toplote (rekuperacijo) z visokim izkoristkom, kar dodatno poveča energetsko učinkovitost in zmanjšanje stroškov. obeh objektih so se zamenjale sijalke z varčnimi LED, v hodnikih so se vgradili senzorji gibanja za avtomatsko prižiganje luči. V obeh objektih so se izvedli ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (namestitev prelatorjev in varčnih termostatskih armatur. V objektu ALPIK 1 se je zamenjal obstoječ kotel ELKO s toplotno črpalko voda – voda, ki je dimenzioniran za oba objekta. Izvedli so se ukrepi za zmanjšanje količin odpadkov.

Namen: Povečanje snovne in energetske učinkovitosti obstoječih objektov ALPIK, ki so namenjeni turistični dejavnosti ter zmanjšanje rabe energije oziroma povečanje rabe obnovljivih virov.

Cilji projekta:

 • povečati energetsko učinkovitost obeh objektov ALPIK in s tem doseči višji nivo storitev,
 • vzdrževati energetsko učinkovitost objekta in tako ohraniti predznak »zelene« nastanitve,
 • ustvariti več prihodkov in posledično kreirati možnost večanja ekipe v smislu zaposlitev,
 • povečati skupno število gostov,
 • povečevati prihodek iz naslova turizma ter vlagati v nadaljnji razvoj turistične dejavnosti,
 • povečanje dodane vrednosti podjetja,
 • zmanjšanje stroškov poslovanja podjetja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov.

Rezultati projekta:

 • pridobiti certifikat »TRAVEL LIFE«,
 • manjša raba energije za objekt,
 • manjša raba vode na nočitev,
 • manjša količina nastalih odpadkov na nočitev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Kontaktiraj nas na WhatsApp