fbpx

               https://dezela-zlatoroga.si

Projekt 1:

Ukanc – DEŽELA ZLATOROGA

Naziv operacije: Projekt “Ukanc – Zlatorogova dežela – Pravljični oddih U konc’ sveta”

 

NAMEN:

Razširitev Zlatorogove dežele in prireditev »U konc sveta so pravljice doma« in nadgradnja z digitalnimi vsebinami vezanimi na nesnovno, naravno in kulturno dediščino, da bodo zanimive za odrasle in otroke. Obstoječe pohodniške in sprehajalne poti bomo nadgradili z digitalnimi vsebinami vezanimi na pravljice. Obiskovalce bomo vključili v kreiranje pravljičnih vsebin in sodelovanje pri izvedbi prireditev, da bi Ukanc postal zbirališče pravljičarjev.

CILJI:

 • Razvoj tematskih pravljičnih poti
 • Interaktivni zemljevid z geo lokacijami
 • Razvoj digitalnih vsebin na pravljičnih poteh
 • Digitalne vsebine za aktivnosti v naravnem okolju
 • Krepitev interesnih skupin
 • Razpršeni hotel

REZULTATI:

Pri realizaciji po principu medsektorskega sodelovanja želimo združiti lokalne prebivalce, podjetja, ponudnike namestitev in aktivnosti za sestavljanje povezane ponudbe (www.eu-skladi.si)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)


 

projekt 2:

 

APARTMAJSKE HIŠKE ALPIK

Naziv operacije: Energetska sanacija dveh turističnih objektov ALPIK

Kratek opis operacije: Na obeh objektih se je izvedla izolacija strehe, za kar se bo dosegla večja toplotna prevodnost in s tem povečala energetska učinkovitost objekta. V obeh objektih se je izvedlo prezračevanje objekta z vračanjem toplote (rekuperacijo) z visokim izkoristkom, kar dodatno poveča energetsko učinkovitost in zmanjšanje stroškov. obeh objektih so se zamenjale sijalke z varčnimi LED, v hodnikih so se vgradili senzorji gibanja za avtomatsko prižiganje luči. V obeh objektih so se izvedli ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (namestitev prelatorjev in varčnih termostatskih armatur. V objektu ALPIK 1 se je zamenjal obstoječ kotel ELKO s toplotno črpalko voda – voda, ki je dimenzioniran za oba objekta. Izvedli so se ukrepi za zmanjšanje količin odpadkov.

Namen: Povečanje snovne in energetske učinkovitosti obstoječih objektov ALPIK, ki so namenjeni turistični dejavnosti ter zmanjšanje rabe energije oziroma povečanje rabe obnovljivih virov.

Cilji projekta:

 • povečati energetsko učinkovitost obeh objektov ALPIK in s tem doseči višji nivo storitev,
 • vzdrževati energetsko učinkovitost objekta in tako ohraniti predznak »zelene« nastanitve,
 • ustvariti več prihodkov in posledično kreirati možnost večanja ekipe v smislu zaposlitev,
 • povečati skupno število gostov,
 • povečevati prihodek iz naslova turizma ter vlagati v nadaljnji razvoj turistične dejavnosti,
 • povečanje dodane vrednosti podjetja,
 • zmanjšanje stroškov poslovanja podjetja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov.

Rezultati projekta:

 • pridobiti certifikat »TRAVEL LIFE«,
 • manjša raba energije za objekt,
 • manjša raba vode na nočitev,
 • manjša količina nastalih odpadkov na nočitev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).


 

 

 

 

       

 

Novica: Krepitev kompetenc v okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022

 

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo v podjetju ALPIK Chalets – Bohinj, Jaka Žvan s.p.,  pridobili nepovratna sredstva za izvedbo operacije »DIGITALIZACIJA PODJETJA ALPIK«. V okviru projektnih aktivnosti se je ekipa podjetja udeležila predavanj na področju prihodnjih digitalnih platform in socialnih omrežij, namenjenih tujim trgom.

 

 

Usposabljanje se je izvajalo v sklopu operacije »DIGI ALPIK 2020«, ki je odobrena na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MPS v obdobju 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.

projekt 3:

 

APARTMAJSKE HIŠKE ALPIK

Naziv operacije: e-poslovanje 2019-2022 – digitalizacija podjetja alpik

Kratica projekta: DIGI ALPIK 2020

 

Kratek opis operacije:

Vizija podjetja je, da apartmajske hiške ALPIK postanejo najbolj obiskane nastanitve v Bohinju z največjo dodano vrednostjo. Vizija podjetja je skladna z vizijo destinacije Bohinj, ki poudarja počasnost in živahnost, meditativnost in adrenalin, skrivnostnost in drugačnost, domačnost in multi dostopnost Bohinja. Naši glavni cilji so povišanje prihodkov iz poslovanja na letni ravni, s poudarkom na povišanju izven glavne sezone, povišanje deleža tujih turistov na destinaciji, vpliv na večjo prepoznavnost destinacije Bohinj, zlasti v tujini, nudenje gostinske ponudbe in nastanitvene ponudbe oz. preživljanja prostega časa na drugačen oz. poseben način, z močnim pridihom alpske tradicije. Da bomo dosegli vse cilje, ki smo si jih postavili zgoraj (tako kratkoročne kot dolgoročne), bomo oblikovali marketinške aktivnosti tako, da jih podpremo preko ukrepov operacije, ki nam bo pomagala izboljšati konkurenčnost podjetja in povečala možnosti pri vstopu ter širitvi poslovanja na tujih trgih.

Operacija bo pomembno izboljšala konkurenčnost podjetja v tujini in povečala priložnosti za vstop oziroma širitev poslovanja na tujih trgih. Poleg tega nam bo omogočala veliko mero avtomatizacije prodajnih procesov, kar bo vodilo v povečanje prodaje, tržnega deleža in posledično tudi dviga kvalitete naših storitev, širitev mreže partnerjev in povečanje izvoza. Z aktivnostmi v okviru operacije bomo lažje dostopali do potencialnih strank na tujih trgih, lažje spremljali rezultate prodaje in uspešnost pri pridobivanju novih strank. Nadgrajena spletna stran v dveh tujih jezikih bo z dizajnom, delovanjem in vsebino izboljšala učinkovitost ter izkušnjo uporabnika, s tem pa bo pripomogla k večanju ugleda in prepoznavnosti podjetja na novih tujih trgih. V dobi digitalizacije je spletna stran eden najpomembnejših marketinških kanalov, saj kupci preko spletne strani dobijo vse najpomembnejše informacije o podjetju ter ponudbi.

Naša spletna trgovina z rezervacijo in možnostjo plačila bo omogočala hiter in enostaven nakup naših produktov in predstavila našo celovito ponudbo. Omogočili bomo enostavnejše, pregledno in za nas cenejše rezervacijo in naročanje naših produktov. Dodatno bomo z novim produktno prodajnim videom predstavili podjetje in naše produkte na moderen način. Z videom, ki postaja še pomembnejše marketinško orodje na trgu bomo dosegli še večji krog potencialnih strank. Z izvedbo omenjenih ukrepov bomo pospešili širitev na tuje trge, povečali obseg potencialnih kupcev. Z izvedbo ukrepov bomo tako pospešili širitev na tuje trge. 

Namen:

V okviru načrtovanih ukrepov digitalizacije poslovanja bomo na tujih trgih preko inovativnih orodij (spletna trgovina, spletna stran) ponudili končnim kupcem možnost izbire storitve na podlagi njihovih želja, s čimer bomo poenostavili sam poslovni model od rezervacije do nakupa produkta. Nadgradili bomo »spletno trgovino«, ki bo podpirala rezervacijo in nakup na vseh elektronskih napravah v dveh tujih jezikih. Uporabnikom bo ponudila vpogled v zasedenost naših produktov, cenik ter možnost rezervacije na določen termin. Obenem bo na voljo izračun celotne cene s pregledom stroška posameznih storitev. Omogočala bo tudi oddajo spletnega povpraševanja s plačilom akontacije preko različnih načinov plačila, kar bo zelo poenostavilo in pocenilo prodajni proces podjetja. S tem bodo načrtovani ukrepi bistveno pripomogli k izboljšanju našega poslovnega modela in procesov, saj bodo vse aktivnosti digitalizirane. 

Cilji projekta: 

 • Digitalizacija nastopa na sejmih,
 • Spletne strani za tuje trge,
 • Spletna trgovina,
 • Prodajno produktni video,
 • Krepitev kompetenc,

Rezultati projekta:

 • Udeležba in predstavitev na vsaj enem virtualnem turističnem sejmu ter izdelava potrebnih materialov,
 • Vzpostavitev spletnih strani in trgovine v vsaj dveh tujih jezikih,
 • Izdelava produktno – prodajnega videa,
 • Usposabljanje za krepitev kompetenc.

Projekt bo sofinanciran s strani ESSR v višini 30.000 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

4.7/5 - (3)
Kontaktiraj nas na WhatsApp